Tất cả chúng ta, dù có muốn hay không cũng luôn phải đối mặt với: Bản thân mình, Những người xung quanh và Công việc. Blog này là nơi tôi lưu lại những suy nghĩ của mình về “họ”.

Tôi kể bạn nghe

Những câu chuyện của tôi

Tôi đầu tư

Công việc mà tôi đam mê - Đầu tư